[TOÁN 10]-TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG DÀNH CHO CÁC BỘ SÁCH LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 

Tài liệu được biên soạn nhằm giúp cho các bạn học sinh cũng cố kiến thức trọng tâm cho mỗi chương học. 
Gồm 3 phần. Phần 1. Lý thuyết và ví dụ.
Phần 2. Bài tập tự luận (có lời giải chi tiết)
Phần 3. Bài tập trắc nghiệm (có lời giải chi tiết)
Tài liệu này do nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương biên soạn, sưu tầm và tổng hợp.
A. CHƯƠNG TRÌNH SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 10
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 6. Hàm số, đồ thị và ứng dụng {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 7. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 9. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
B. CHƯƠNG TRÌNH SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 10
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 4. Hệ thức lượng trong tam giác {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 7. Bất phương trình bậc hai một ẩn  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
C. CHƯƠNG TRÌNH SÁCH CÁNH DIỀU 10
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Chương 7. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}

Nếu bạn là giáo viên, có nhu cầu sử dụng FILE WORD để tiện tham khảo, chỉnh sửa trong quá trình biên soạn và giảng dạy thì có thể liên hệ mình nhé!


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now