[TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2024] 40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPTQG 2024

Tài liệu gồm có các dạng toán thường gặp trong kỳ thi THPT. Được nhóm mình chia dạng rõ ràng, phân mức độ tương ứng với từng đối tượng học sinh. Tài liệu có tính cập nhật cao đối với các đề thi từ năm 2017 đến 2023. Hi vọng sẽ giúp các bạn học sinh bổ sung được kiến thức, đồng thời cũng nâng cao được kinh nghiệm giải toán.

LƯU Ý: Bài viết này luôn được cập nhật vì thế các bạn học hãy lưu link lại để tiện theo dõi nhé.

Tài liệu có full đáp án chi tiết
CHUYÊN ĐỀ 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT-GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 5. ĐỒ THỊ - ĐỌC ĐỒ THỊ HÀM SỐ {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 8. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 9. NHẬN DIỆN KHỐI ĐA DIỆN  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 11. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - KHỐI LĂNG TRỤ
CHUYÊN ĐỀ 14. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN KHÁC {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 16. LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 17. LOGARIT-CÔNG THỨC LOGARIT  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 19. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 20. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 20+. MỘT SỐ BÀI TOÁN HÀM ẨN LIÊN QUAN MŨ - LOGARIT  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 24. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ LIÊN QUAN NÓN-TRỤ-CẦU  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 28. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 29. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 30. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 31. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 32. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 33. XÁC ĐỊNH SỐ PHỨC. CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 34. TẬP HỢP ĐIỂM SỐ PHỨC  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 35. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI. BẬC CAO SỐ PHỨC  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
CHUYÊN ĐỀ 39. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN  {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}

Nếu bạn là giáo viên, có nhu cầu sử dụng FILE WORD để tiện tham khảo, chỉnh sửa trong quá trình biên soạn và giảng dạy thì có thể liên hệ mình nhé!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now