[GIÁO ÁN] - GIÁO ÁN POWERPOINT CÁC MÔN, CÁC BỘ SÁCH!

BẬC TIỂU HỌC

Lớp 1: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Lớp 2: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Lớp 3: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Lớp 4: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Lớp 5: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}

KHỐI THCS:

LỚP 6: Word và PPT môn KHTN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (SẢN PHẨM NHÓM STEM): {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Âm nhạc: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Công nghệ: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Địa Lý: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn GDCD: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Hóa Học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Lịch sử: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Mỹ thuật: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Ngữ Văn: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Sinh học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Tiếng Anh: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Tin học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Toán học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Vật lý: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}

KHỐI THPT

Môn Địa lý: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn GDCD: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Hóa Học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Lịch sử: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Sinh học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Tiếng Anh: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Tin học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Toán học: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Vật lý: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Môn Ngữ Văn: {getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}
Nguồn: facebook Hanh Nguyen

Hướng dẫn tải: {getButton} $text={Hướng dẫn Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db} 

CẢNH BÁO

Hiện nay, có nhiều web, gmail, zalo đang bán các tài liệu TÀI LIỆU TỰ HỌC 10, TÀI LIỆU TỰ HỌC 11, (bộ 40 chuyên đề ôn thi 2021 mà chúng nó giả thành bộ 40 chuyên đề ôn 2022).
Mình không liên kết với bất kỳ đơn vị nào để bán tài liệu cả, các trường hợp trong ảnh là bọn chuyên dùng tài liệu người khác để bán kiếm tiền trên công sức người khác.
Vì thế, nếu thầy cô có mua các sản phẩm từ các đơn vị này thì về sau mọi sự cố thì không liên quan gì đến mình nha. Đồng thời, nếu thầy cô đã mua từ chúng nó rồi, thì mình là người làm ra sản phẩm chỉ mong thầy cô đừng chia sẻ công khai lên cộng đồng. Còn lại không mong gì hơn.
Xin cám ơn thầy cô đã đọc bài. P/s: Cứ ra được tài liệu hay, chi tiết, mới là lại bị phá. Nản vô cùng
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now