TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN THPT 10-11-12-NGUYỄN VIẾT HIẾU


1. HÀM SỐ Trang 1 

2. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ LOGARIT Trang 5 

3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN, ỨNG DỤNG Trang 9 

4. SỐ PHỨC Trang 10 

5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Trang 11 

6. KHỐI TRÒN XOAY Trang 13 

7. KHÔNG GIAN OXYZ Trang 14 

8. PHÉP BIẾN HÌNH Trang 16 

9. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Trang 18 

10. ĐẠI SỐ TỔ HỢP Trang 20 

11. CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN, GIỚI HẠN, ĐẠO HÀM Trang 22 

12. TẬP HỢP, HÀM SỐ, PHƯƠNG TRÌNH, BPT, THỐNG KÊ, LƯỢNG GIÁC Trang 24 

13. VECTƠ, CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ, TÍCH VÔ HƯỚNG Trang 28 

14.  HÌNH OXY Trang 28

{getButton} $text={Tải Xuống} $icon={download} $color={#3498db}

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now