[TÀI LIỆU TIẾNG ANH]-Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững

 Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững


Chia sẻ tài liệu các chuyên đề về ngữ pháp tiếng Anh THPT.

CHUYÊN ĐÈ 1: CÁC THÌ HIỆN TẠI
CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC THI QUÁ KHỨ
CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC THÌ TƯƠNG LAI
CHUYÊN ĐỀ 4: SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC THỜI (THE SEQUENCE OF TENSES)
CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS)
CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ƯỚC
(CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES)
CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU BỊ ĐỘNG
(PASSIVE SENTENCES)
CHUYÊN ĐỀ 8: CÂU TƯỜNG THUẬT
CHUYÊN ĐỀ 9: INFINITVES AND GERUNDS (TO V VÀ V-ING)
CHUYÊN ĐỀ 10: GERUND AND PRESENT PARTICIPLE
(DANH ĐỘNG TỪ VÀ HIỆN TẠI PHÂN TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 11: SỰ SO SÁNH
CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
CHUYÊN ĐỀ 13: SỰ ĐẢO NGỮ (INVERSION)
CHUYÊN ĐỀ 14: CÁC MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ
CHUYÊN ĐỀ 15: SENTENCE CONNECTORS
CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU HỎI ĐUÔI- TAG QUESTIONS
CHUYÊN ĐỀ 17: SUBJECT – VERBS AGREEMENT
CHUYÊN ĐỀ 18 : TỪ HẠN ĐỊNH ( DETERMINERS)
CHUYÊN ĐỀ 19: ARTICLES (MẠO TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 20: PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)
CHUYÊN ĐỀ 21: SUBJUNTIVE (GIẢ ĐỊNH)

Chúc các bạn học tập và thi tốt.
Nếu các bạn có tài liệu hay liên quan các môn Lý-Hóa-Sinh-Anh thì rất mong các bạn gửi về email: nguyenvuongwordtoan3@gmail.com 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now