Cách vẽ đồ thị và tô màu miền giới hạn bởi hai đồ thị-Thầy Trần Hồng Dân chia sẻ!

 

Theo đề nghị của một số thầy cô, tôi chia sẻ cách vẽ đồ thị và tô màu miền giới hạn bởi hai đồ thị. Tôi thực hiện trên GSP, file chứa các công cụ (sưu tầm + tự tạo) ở link bên dưới. Nói rõ hơn về cách sử dụng các công cụ:

  • Dựng điểm: Chọn gốc O, hoành độ và tung độ điểm cần dựng
  • Đa thức nội suy bậc k: chọn k + 1 điểm thuộc đồ thị, chọn trục Ox, trục Oy, lần lượt các đơn vị trên Ox, Oy
  • Tô màu: chọn 2 cận của vùng cần tô, lần lượt kích chọn các đường giới hạn vùng cần tô.
Thầy cô theo dõi video để rõ hơn.
Theo thầy Trần Hồng Dân chia sẻ!

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Join now